Thuisbevallen in Nederland

Ik heb deze text op Internet gevonden
maar, sorry, ik heb de bron verloren...
Het is een heel goeie samenvatting
van alle argumenten voor thuisbevalling.


Franse versie van dit website
over zwangerschap, bevallen en borstgeven

[Terug naar Home Page]

  Plaats van de bevalling kiezen:

In Nederland mag je, normaal gesproken, kiezen waar je wilt gaan bevallen, thuis of poliklinisch in het ziekenhuis.

Als de zwangerschap ongecompliceerd is verlopen, is er geen enkele reden om naar het ziekenhuis te gaan.

THUIS BEVALT HET BEST!!!!!!

In 1990 is er in Gelderland een uitgebreid onderzoek verricht naar de veiligheid van thuisbevallen of in het ziekenhuis.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat voor vrouwen die hun eerste kind krijgen thuis net zo veilig is als het ziekenhuis, terwijl vrouwen die al eerder een kind hebben gehad zelfs beter thuis kunnen bevallen. Dit omdat er thuis minder medisch werd ingegrepen (knip geven, vacuŁm, overmatig bloedverlies ed.).

Ook uit cijfers van de landelijke registratie voor verloskundigen (een organisatie waar alle gegevens over bevallingen van verloskundigen worden bijgehouden) blijkt dat er bij een thuisbevalling veel minder vaak medisch wordt ingegrepen, dan bij ziekenhuisbevallingen.

Dit is te verklaren door het feit dat je toch al in het ziekenhuis bent. Als thuis de ontsluiting of het persen niet zo vlot loopt, zal de verloskundige eerder geneigd zijn wat ‘truckjes’(bv, de barende een half uurtje onder de warme douche zetten) toe te passen dan in het ziekenhuis. Hierdoor lukt het dan vaak toch om de bevalling normaal te laten verlopen., terwijl in het ziekenhuis sneller gevraagd zou zijn om ingrijpen van de gynaecoloog. Uit cijfers blijkt dat bij de poliklinische bevalling van een eerste kind veel vaker een kunstverlossing plaatsvindt dan bij een bevalling die thuis is gepland.

 

Redenen die mensen aangeven om poliklinisch te bevallen:

Een veelgehoorde reden om poliklinisch te gaan bevallen is dat men denkt dat het ziekenhuis veiliger is. Het idee bestaat dat er bij complicaties direct hulp en apparatuur voorhanden is. Dit is lang niet altijd waar. Als je buiten kantooruren bevalt, en die kans is groot, dan ben je, net zo goed als thuis, aangewezen op de verloskundige.

De gynaecoloog is veelal niet in het ziekenhuis aanwezig en moet bij complicaties gebeld worden en van huis vandaan komen. Dit duurt toch gauw zo’n 15 minuten. In die tijd kun je ook van huis uit naar het ziekenhuis gaan. Dus als je thuis bevalt en er is een complicatie waarvoor je naar het ziekenhuis moet, dan ben je vaak net zo snel in het ziekenhuis als de gynaecoloog.

Natuurlijk is het vervelend dat je met weeŽn nog in de auto moet, maar ook bij een poliklinische bevalling ga je meestal pas bij 5-6 cm ontsluiting naar het ziekenhuis en moet je dus ook met weeŽn nog in de auto.

Een tweede reden waarom mensen kiezen voor een poliklinische bevalling is dat men denkt thuis niet voldoende ruimte te hebben. Als je een bed hebt waar aan een zijkant een Ĺ meter ruimte is voor de verloskundige om te staan, dan heb je ruimte genoeg.

Ook het argument "ik wil al die rommel niet thuis" wordt nog wel eens genoemd. Verloskundigen maken geen rommel. Een half uurtje na de bevalling is alles weer aan kant, de kraamhulp verschoont het bed en normaal gesproken zit er niets meer onder het bloed.

Het moge duidelijk zijn dat ik een fanatiek voorstander ben van thuis bevallen (als alles goed is).

Thuis bevalt het best omdat:

Een bevalling verloopt het beste als de barende zich op haar gemak voelt. Psychische onrust kan een baring erg negatief beÔnvloeden. Het is dus belangrijk dat je daar gaat bevallen waar jij denkt dat je het veiligst/prettigst voelt.

Veel verloskundigen vragen al vroeg in de zwangerschap (vaak al bij de eerste controle) of je al weet waar je wilt gaan bevallen. Dit hoef je niet van tevoren te weten. Je kunt je keuze laten afhangen van hoe de bevalling verloopt. Je hoeft van tevoren niet te bespreken in het ziekenhuis, dus heb je flinke weeŽn en vind je dat het goed gaat, dan blijf je lekker thuis. Andersom kun je op ieder moment besluiten om naar het ziekenhuis te gaan.

Stuur mij een e-mail

[Terug naar Home Page]

Copyright © 1999-2010 Accouchement naturel